Övriga Behandlingar

 

Plockning & Färgning av Ögonbryn 230
Plockning av Ögonbryn samt Fransfärg 270
Plockning samt Färgning av Ögonbryn & Fransar 360
Färgning av Ögonbryn & Fransar 270
    Under färgbehandling
Plockning av Ögonbryn 135,00 kr 90,00 kr
Färgning av Ögonbryn 135,00 kr 90,00 kr
Färgning av Fransar 135,00 kr 90,00 kr

 

Tvätt i masagestol, Fön & Styling 270
Tvätt i masagestol, Fön & Styling 405